ترجمه مقالات

ترجمه مقالات و دانلود رایگان مقالات انگلیسی

مقاله انگلیسی رایگان IoT: Smart Home using Zigbee Clustering Minimum Spanning Tree and Particle Swarm Optimization : ترجمه مقاله اینترنت اشیاء: ایجاد خانه هوشمند با استفاده از خوشه بن

عنوان مقاله انگلیسی رایگان IoT: Smart Home using Zigbee Clustering Minimum Spanning Tree and Particle Swarm Optimization عنوان فارسی ترجمه مقاله اینترنت اشیاء : ایجاد خانه هوشمند با استفاده از خوشه بندی Zigbee براساس درخت پوشای کمینه و بهینه سازی انبوه ذره نویسنده/ناشر/نام مجله :Computational Methods, Communication Techniques and Informatics سال انتشار:2017 کد محصول:1010152 تعداد...

نوشته مقاله انگلیسی رایگان IoT: Smart Home using Zigbee Clustering Minimum Spanning Tree and Particle Swarm Optimization : ترجمه مقاله اینترنت اشیاء: ایجاد خانه هوشمند با استفاده از خوشه بندی Zigbee براساس درخت پوشای کمینه و بهینه سازی انبوه ذره اولین بار در ترجمه علم. پدیدار شد.


پیوندها
  • در این بلوک محتوایی وجود ندارد.
جدیدترین مطالب

پربازدیدترین مطالب