ترجمه مقالات

ترجمه مقالات و دانلود رایگان مقالات انگلیسی

دی
۱۳۹۶
۲۳

مقاله انگلیسی رایگان CenLP: A centrality-based label propagation algorithm for community detection in networks: ترجمه مقاله CenLP: الگوریتم انتشار برچسب بر مبنای مرکزیت برای شناسایی ا

عنوان مقاله انگلیسی رایگان CenLP: A centrality-based label propagation algorithm for community detection in networks عنوان فارسی ترجمه مقاله CenLP: الگوریتم انتشار برچسب بر مبنای مرکزیت برای شناسایی اجتماع در شبکه ها   این مقاله ترجمه شده مهندسی فناوری اطلاعات در زمینه کلمات کلیدی زیر است: مقاله درباره انتشار برچسب مقاله درباره الگوریتم CenLP مقاله...

نوشته مقاله انگلیسی رایگان CenLP: A centrality-based label propagation algorithm for community detection in networks: ترجمه مقاله CenLP: الگوریتم انتشار برچسب بر مبنای مرکزیت برای شناسایی اجتماع در شبکه ها اولین بار در ترجمه علم. پدیدار شد.

دی
۱۳۹۶
۲۳

ترجمه مقاله ناهمگونی های موجود در محاسبات ابری سیار (طبقه بندی و بررسی چالش

عنوان مقاله انگلیسی رایگان Heterogeneity in Mobile Cloud Computing: Taxonomy and Open Challenges عنوان فارسی ترجمه مقاله ناهمگونی های موجود در محاسبات ابری سیار (طبقه بندی و بررسی چالشها) نویسنده/ناشر/نام مجله : IEEE Communications Surveys & Tutorials سال انتشار: 2014 کد محصول: 1010164 تعداد صفحات انگليسي: 24 تعداد صفحات فارسي: 51 قیمت بر حسب ریال:...

نوشته ترجمه مقاله ناهمگونی های موجود در محاسبات ابری سیار (طبقه بندی و بررسی چالش اولین بار در ترجمه علم. پدیدار شد.

دی
۱۳۹۶
۲۳

مقاله انگلیسی رایگان Routing in Vehicular Ad Hoc Networks: A Survey: ترجمه مقاله بررسی مسیریابی در شبکه های ادهاک خودرویی

عنوان مقاله انگلیسی رایگان Routing in Vehicular Ad Hoc Networks: A Survey عنوان  فارسی ترجمه مقاله بررسی مسیریابی در شبکه های ادهاک خودرویی نویسنده/ناشر/نام مجله : IEEE Vehicular Technology Magazine سال انتشار: 2007 کد محصول: 1010096 تعداد صفحات انگليسي: 11 تعداد صفحات فارسي: 31 قیمت بر حسب ریال: 140000 نوع فایل های ضمیمه: Pdf+Word حجم...

نوشته مقاله انگلیسی رایگان Routing in Vehicular Ad Hoc Networks: A Survey: ترجمه مقاله بررسی مسیریابی در شبکه های ادهاک خودرویی اولین بار در ترجمه علم. پدیدار شد.

دی
۱۳۹۶
۲۳

مقاله انگلیسی رایگان IoT: Smart Home using Zigbee Clustering Minimum Spanning Tree and Particle Swarm Optimization : ترجمه مقاله اینترنت اشیاء: ایجاد خانه هوشمند با استفاده از خوشه بن

عنوان مقاله انگلیسی رایگان IoT: Smart Home using Zigbee Clustering Minimum Spanning Tree and Particle Swarm Optimization عنوان فارسی ترجمه مقاله اینترنت اشیاء : ایجاد خانه هوشمند با استفاده از خوشه بندی Zigbee براساس درخت پوشای کمینه و بهینه سازی انبوه ذره نویسنده/ناشر/نام مجله :Computational Methods, Communication Techniques and Informatics سال انتشار:2017 کد محصول:1010152 تعداد...

نوشته مقاله انگلیسی رایگان IoT: Smart Home using Zigbee Clustering Minimum Spanning Tree and Particle Swarm Optimization : ترجمه مقاله اینترنت اشیاء: ایجاد خانه هوشمند با استفاده از خوشه بندی Zigbee براساس درخت پوشای کمینه و بهینه سازی انبوه ذره اولین بار در ترجمه علم. پدیدار شد.

دی
۱۳۹۶
۲۳

مقاله انگلیسی رایگان Minimum Message Waiting Time Scheduling in Distributed Systems : ترجمه مقاله زمانبندی کمترین زمان انتظار پیام در سیستم های توزیع شده

عنوان مقاله انگلیسی رایگان Minimum Message Waiting Time Scheduling in Distributed Systems عنوان فارسی ترجمه مقاله زمانبندی کمترین زمان انتظار پیام در سیستم های توزیع شده این مقاله ترجمه شده مهندسی فناوری اطلاعات در زمینه کلمات کلیدی زیر است: مقاله درباره زمانبندی بسته مقاله درباره کمترین زمان انتظار بسته مقاله درباره NP کامل مقاله درباره...

نوشته مقاله انگلیسی رایگان Minimum Message Waiting Time Scheduling in Distributed Systems : ترجمه مقاله زمانبندی کمترین زمان انتظار پیام در سیستم های توزیع شده اولین بار در ترجمه علم. پدیدار شد.

دی
۱۳۹۶
۲۳

مقاله انگلیسی رایگان A fair multi-attribute combinatorial double auction model for resource allocation in cloud computing : ترجمه مقاله مدل ترکیبی تخصیص منابع به صورت مزایدات دو طرفه در �

عنوان مقاله انگلیسی رایگان A fair multi-attribute combinatorial double auction model for resource allocation in cloud computing عنوان فارسی ترجمه مقاله مدل ترکیبی تخصیص منابع به صورت مزایدات دو طرفه در محاسبات ابری عنوان مقاله انگليسي A fair multi-attribute combinatorial double auction model for resource allocation in cloud computing نویسنده/ناشر/نام مجله : The Journal of...

نوشته مقاله انگلیسی رایگان A fair multi-attribute combinatorial double auction model for resource allocation in cloud computing : ترجمه مقاله مدل ترکیبی تخصیص منابع به صورت مزایدات دو طرفه در محاسبات ابری اولین بار در ترجمه علم. پدیدار شد.

دی
۱۳۹۶
۲۳

مقاله انگلیسی رایگان Applications of Fourier Transform to Imaging Analysis : ترجمه مقاله کاربردهای تبدیل فوریه در آنالیز تصویربرداری

عنوان مقاله انگلیسی رایگان Applications of Fourier Transform to Imaging Analysis عنوان فارسی ترجمه مقاله کاربردهای تبدیل فوریه در آنالیز تصویربرداری نویسنده/ناشر/نام مجله : Journal of the Royal Statistical Society سال انتشار: 2007 کد محصول: 1010150 تعداد صفحات انگليسي: 11 تعداد صفحات فارسي: 18 قیمت بر حسب ریال: 100000 نوع فایل های ضمیمه: Pdf+Word حجم...

نوشته مقاله انگلیسی رایگان Applications of Fourier Transform to Imaging Analysis : ترجمه مقاله کاربردهای تبدیل فوریه در آنالیز تصویربرداری اولین بار در ترجمه علم. پدیدار شد.

دی
۱۳۹۶
۲۳

مقاله انگلیسی رایگان A survey on 5G: The next generation of mobile communication : ترجمه مقاله یک بررسی بر روی نسل پنجم: نسل بعدی ارتباطات موبایل

عنوان مقاله انگلیسی رایگان A survey on 5G: The next generation of mobile communication عنوان فارسی ترجمه مقاله یک بررسی بر روی نسل پنجم: نسل بعدی ارتباطات موبایل نویسنده/ناشر/نام مجله : Physical Communication سال انتشار: 2016 کد محصول: 1010028 تعداد صفحات انگليسي: 21 تعداد صفحات فارسي: 56 قیمت بر حسب ریال: 220000 نوع فایل های...

نوشته مقاله انگلیسی رایگان A survey on 5G: The next generation of mobile communication : ترجمه مقاله یک بررسی بر روی نسل پنجم: نسل بعدی ارتباطات موبایل اولین بار در ترجمه علم. پدیدار شد.

دی
۱۳۹۶
۲۳

مقاله انگلیسی رایگان E2R2: Energy-Efficient and Reliable Routing for Mobile Wireless Sensor Networks : ترجمه مقاله E2R2: مسیریابی انرژی کارآمد و قابل اطمینان برای شبکه های حسگر بی

عنوان مقاله انگلیسی رایگان E2R2: Energy-Efficient and Reliable Routing for Mobile Wireless Sensor Networks عنوان فارسی ترجمه مقاله E2R2: مسیریابی انرژی کارآمد و قابل اطمینان برای شبکه های حسگر بی‌سیم سیار نویسنده/ناشر/نام مجله : IEEE Systems Journal سال انتشار: 2016 کد محصول: 1010029 تعداد صفحات انگليسي: 13 تعداد صفحات فارسي: 36 قیمت بر حسب ریال:...

نوشته مقاله انگلیسی رایگان E2R2: Energy-Efficient and Reliable Routing for Mobile Wireless Sensor Networks : ترجمه مقاله E2R2: مسیریابی انرژی کارآمد و قابل اطمینان برای شبکه های حسگر بی سیم سیار اولین بار در ترجمه علم. پدیدار شد.

دی
۱۳۹۶
۲۳

مقاله انگلیسی رایگان An efficient hybrid approach based on PSO, ACO and k-means for cluster analysis : ترجمه مقاله یک رویکرد ترکیبی کارآمد بر اساس PSO، ACO و K-means برای تحلیل خوشه ای

عنوان مقاله انگلیسی رایگان An efficient hybrid approach based on PSO, ACO and k-means for cluster analysis عنوان فارسی ترجمه مقاله یک رویکرد ترکیبی کارآمد بر اساس PSO، ACO و K-means برای تحلیل خوشه ای این مقاله ترجمه شده مهندسی فناوری اطلاعات در زمینه کلمات کلیدی زیر است: مقاله درباره داده کاوی خوشه بندی مقاله...

نوشته مقاله انگلیسی رایگان An efficient hybrid approach based on PSO, ACO and k-means for cluster analysis : ترجمه مقاله یک رویکرد ترکیبی کارآمد بر اساس PSO، ACO و K-means برای تحلیل خوشه ای اولین بار در ترجمه علم. پدیدار شد.

پیوندها
  • در این بلوک محتوایی وجود ندارد.
جدیدترین مطالب

پربازدیدترین مطالب